OSOTUA NGEJUK: Agano Jipya kwa Lugha ya Kimaasai

FAHIRISI (Bonyeza juu ya Sura utakayo. Jina la Kitabu ni sawa na Sura 1)


Luka  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Yohana  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Iasat  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Iroma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Ilkorintio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2 Ilkorintio 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ilgalatia 2 3 4 5 6
Ile Efeso 2 3 4 5 6
Ilfilipi 2 3 4                             BONYEZA HAPA KURUDI KWENYE  www.somabiblia.com  
1 Timoteo 2 3 4 5 6
Tito 2 3
Ilhebrania 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Yakobo 2 3 4 5
1 Petero 2 3 4 5
1 Yohana 2 3 4 5
Embolunoto 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22